Ubezpieczenia

Ideą przewodnią wszelkich ubezpieczeń jest zapewnienie w stopniu możliwie najszerszym pokrycia przyszłych potrzeb majatkowych w przypadku wystąpienia zdarzania losowego – szkody. Ponosząc koszt w formie składki ubezpieczeniowej ludzie i firmy kupują sobie spokój oraz poczucie bezpieczeństwa. Na całym świecie ubezpieczenia są obopólnym interesem zakładów ubezpieczeń i ich klientów. Badania rynku dowodzą jednak, że świadomość ubezpieczeniowa Polaków nie jest zadowalająca. Dlatego poniżej przedstawiam najbardziej popularne na polskim rynku ubezpieczenia i zapraszam do zapoznania się z nimi.

 • Ubezpieczenia komunikacyjne
  Ubezpieczenia komunikacyjne są produktami niejednorodnymi, a ich rynek ulega ciągłemu, dynamicznemu rozwojowi. Pomimo iż niezależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego produkty te noszą zawsze te same nazwy, różnią się od siebie istotnie, a podjęcie decyzji o związaniu się z konkretną firmą niesie za sobą określone skutki finansowe dotyczące nie tylko konieczności zapłaty składki, ale również warunków i wysokości uzyskanego odszkodowania.
 • Ubezpieczenia majątkowe
  Ubezpieczenia majątkowe to najczęściej ubezpieczania mieszkań, domów oraz rzeczy i zwierząt. Oferowane sa najczęściej w formie pakietu tj. oferty, która łączy w sobie kilka rodzajów ubezpieczeń, dotyczących tego samego lub podobnych przedmiotów ubezpieczenia. Najczęściej podstawą takiej oferty są trzy ubezpieczenia: mienia od ognia (pożaru) i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju, odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania domu lub lokalu mieszkalnego lub odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.
 • Ubezpieczenia NNW
  Pełna nazwa tego ubezpieczenia to „ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”. Jest ono w pełni dobrowolne i dlatego zasady nim rządzące określane są przez dany zakład ubezpieczeń, w wydanych przez niego ogólnych warunkach ubezpieczeń. Wyróżniamy kilka rodzajów ubezpieczeń NW, których umowy zawiera większość spośród zakładów ubezpieczeń majątkowych. Polisa NW obejmuje zwykle odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w razie, gdy wskutek nieszczęśliwego wypadku spowodowanego nagłą, zewnętrzną przyczyną w określonych okolicznościach (np. podczas ruchu pojazdu), ubezpieczony dozna uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
 • Ubezpieczenia na życie
  Ubezpieczenie na życie zabezpiecza materialnie Twoich bliskich i Ciebie w przypadku Twojej śmierci, choroby lub wypadku i pogorszenia stanu zdrowia. Wysokość płaconej przez Ciebie składki będzie zależeć od Twojego wieku, wykonywanego zawodu, stanu zdrowia, a także uprawianych sportów czy hobby. Oferta rynkowa jest bardzo bogata. Różne rodzaje i typy ubezpieczenia na życie pozwalają dobrać optymalną polisę do swoich potrzeb. Ubezpieczyć się na życie może praktycznie każdy dorosły Polak. Im wcześniej się ubezpieczysz, tym więcej zyskasz i będziesz mógł to zrobić na korzystniejszych warunkach. Najlepiej jest więc ubezpieczyć się tuż po podjęciu pierwszej pracy zawodowej.